EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

PLASTIC, VISUAL & AUDIOVISUAL EDUCATION

En els llibres I i II es desenvolupen els diferents continguts de la matèria amb un índex semblant, però amb un nivell d’aprofundiment més gran en els cursos superiors.

Tots els continguts van acompanyats d’una gran varietat d’imatges i hi ha força exemples resolts d’activitats d’aprenentatge. Trobem també una part final, en cada unitat, anomenada «Què recordo?», amb unes qüestions la resolució de les quals requereix una lectura detinguda de la unitat. 

QUADERNS D’ACTIVITATS

Els quaderns d’activitats I i II acompanyen els llibres I i II, respectivament.

En els quaderns es poden fer les activitats proposades, relacionades amb cadascuna de les unitats desenvolupades en el llibre de text. Aquestes activitats s’acompanyen amb un petit recordatori del contingut del llibre de text i amb exemples de resolució.

Per a cada unitat es proposen activitats de diferents nivells de dificultat, de cara a poder atendre la diversitat de l’aula.

Material pedagògic

ISBN: 978-84-307-7106-6
ISBN: 978-84-307-7106-6
ISBN: 978-84-307-7108-0
ISBN: 978-84-307-7108-0
Educació visual i plàstica 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8259-8
ISBN: 978-84-307-7107-3
ISBN: 978-84-307-7107-3
ISBN: 978-84-307-7109-7
ISBN: 978-84-307-7109-7
ISBN: 978-84-307-8313-7
ISBN: 978-84-307-8313-7
ISBN: 978-84-307-8315-1
ISBN: 978-84-307-8315-1
ISBN: 978-84-307-8314-4
ISBN: 978-84-307-8314-4
ISBN: 978-84-307-8316-8
ISBN: 978-84-307-8316-8
1