Per a l’assignatura tenim dues línias editorials diferents: la línia Educació plàstica, visual i audiovisual i la línia A prop. Competències en Acció en anglès.

Visual i plàstica

Plastica_2015

A prop. Plastic

PlasticII_Aprop
1