VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

LECTURA

30 textos de gèneres textuals diversos i de temàtiques distintes que conviden a llegir per a aprendre.

Els textos afavoreixen l’ús de tècniques d’estudi i el treball de continguts propis de lèxic, llengua i societat.

La part tramada en blau, que hi ha a continuació de la lectura, acull propostes de comprensió i expressió oral i escrita sobre la lectura. Cada proposta està encapçalada per un verb d’acció que evidencia la competència bàsica treballada.

Les activitats marcades amb una pinzellada tenen una execució més complexa.

«Interfix» és una proposta de glossari interactiu en què es demana a l’aprenent que deduïsca el significat d’algunes paraules del text.

COMUNICACIÓ

L’estudi i l’anàlisi del text com a unitat comunicativa.

Les activitats estan numerades segons l’ordre en què s’exposa la teoria. Algunes, marcades amb una pinzellada, són més complexes d’executar.

ORTOGRAFIA i MORFOSINTAXI

La recta representació dels sons de la llengua i la identificació de les diferents classes de paraules.

Les activitats «Comprova-ho» i «Arrisca’t» estan numerades segons l’ordre en què s’exposa la teoria i en proposen una comprovació pràctica.

Valencià 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8979-5
Valencià 2ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9087-6
Valencià 3ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-8990-0
Valencià 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9170-5
Bloc. Valencià 1ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9104-0
Bloc. Valencià 2ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9155-2
Bloc. Valencià 3ESO. Ed2015
ISBN: 978-84-307-9105-7
Bloc. Valencià 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9171-2
GD_Valencia_CATALEG

RECURSOS PER AL PROFESSOR

Projecte curricular per blocs de Llengua i Literatura (escoltar i parlar, llegir i escriure, coneixement de la llengua i educació literària). Cada bloc inclou els continguts que cal tractar, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables. Inclou també un quadre per unitats dels continguts del currículum oficial, dels continguts dels llibres i la proposta de rúbriques.

Dossier que inclou el solucionari del llibre, les fitxes (textos per a llegir en veu alta, activitats orals, activitats d’ortografia i gramàtica, vocabularis temàtics i preguntes d’examen), i el solucionari de les fitxes.

0