Quaderns de Matemàtiques

Raonament Lògic

La Primària és una etapa en què els infants han de raonar més enllà de la percepció immediata. Raonament lògic és una col·lecció de 6 quaderns destinats al desenvolupament dels processos de raonament i pensament subjectiu i lògic. Inclou solucionari

ISBN: 978-84-307-7587-3
Raonament lògic 1
Raonament lògic 2 - 2008
Raonament lògic 2
Raonament lògic 3 - 2010
Raonament lògic 3
Raonament lògic 4 - 2010
Raonament lògic 4
Raonament lògic 5 - 2011
Raonament lògic 5
Raonament lògic 6 - 2013
Raonament lògic 6

Set i mig

Col·lecció de 12 quaderns per a cada cicle on es treballen les diferents tècniques de càlcul reflexiu per reforçar la velocitat i la seguretat dels alumnes en aquesta competència.

Conté els algorismes propis de l’etapa (seriació, magnituds i operacions) treballats de manera sistemàtica des d’una perspectiva altament eficient. Inclouen també retallables i tests autocorrectius.

ISBN: 978-84-307-4001-7
Set i mig 01
ISBN: 978-84-307-4021-5
Set i mig 07
ISBN: 978-84-307-4002-4
Set i mig 02
ISBN: 978-84-307-4022-2
Set i mig 08
ISBN: 978-84-307-4003-1
Set i mig 03
ISBN: 978-84-307-4023-9
Set i mig 09
ISBN: 978-84-307-4004-8
Set i mig 04
ISBN: 978-84-307-4024-6
Set i mig 10
ISBN: 978-84-307-4019-2
Set i mig 05
ISBN: 978-84-307-4025-3
Set i mig 11
ISBN: 978-84-307-4020-8
Set i mig 06
ISBN: 978-84-307-4027-7
Set i mig 12

Vuit i mig

Col·lecció de 12 quaderns per a cada cicle on es treballen les diferents tècniques de càlcul reflexiu per reforçar la velocitat i la seguretat dels alumnes en aquesta competència.

Conté els algorismes propis de l’etapa (seriació, magnituds i operacions) treballats de manera sistemàtica des d’una perspectiva altament eficient. Inclouen també retallables i tests autocorrectius.

ISBN: 978-84-307-7962-8
Vuit i mig 01
ISBN: 978-84-307-7968-0
Vuit i mig 07
978-84-307-7963-5
Vuit i mig 02
ISBN: 978-84-307-7969-7
Vuit i mig 08
ISBN: 978-84-307-7964-2
Vuit i mig 03
ISBN: 978-84-307-7970-3
Vuit i mig 09
ISBN: 978-84-307-7965-9
Vuit i mig 04
ISBN: 978-84-307-7971-0
Vuit i mig 10
ISBN: 978-84-307-7966-6
Vuit i mig 05
ISBN: 978-84-307-7972-7
Vuit i mig 11
ISBN: 978-84-307-7967-3
Vuit i mig 06
ISBN: 978-84-307-7973-4
Vuit i mig 12

Nou i mig

Col·lecció de 12 quaderns per a cada cicle on es treballen les diferents tècniques de càlcul reflexiu per reforçar la velocitat i la seguretat dels alumnes en aquesta competència.

Conté els algorismes propis de l’etapa (seriació, magnituds i operacions) treballats de manera sistemàtica des d’una perspectiva altament eficient. Inclouen també retallables i tests autocorrectius.

ISBN: 978-84-307-8467-7
Nou i mig 01
ISBN: 978-84-307-8473-8
Nou i mig 07
ISBN: 978-84-307-8468-4
Nou i mig 02
ISBN: 978-84-307-8474-5
Nou i mig 08
ISBN: 978-84-307-8469-1
Nou i mig 03
ISBN: 978-84-307-8475-2
Nou i mig 09
ISBN: 978-84-307-8470-7
Nou i mig 04
ISBN: 978-84-307-8476-9
Nou i mig 10
ISBN: 978-84-307-8471-4
Nou i mig 05
ISBN: 978-84-307-8477-6
Nou i mig 11
ISBN: Nou i mig 06 - 2012
Nou i mig 06
ISBN: 978-84-307-8478-3
Nou i mig 12

Penso i faig

Col·lecció de 9 quaderns (3 quaderns per cicle) amb estratègies per a la resolució de problemes. Es treballa a partir d’operacions més o menys senzilles segons el nivell del quadern i del cicle.

ISBN: 978-84-307-0510-8
Penso i faig 01
ISBN: 978-84-307-0836-9
Penso i faig 07
ISBN: 978-84-307-0511-5
Penso i faig 02
ISBN: 978-84-307-0837-6
Penso i faig 08
ISBN: 978-84-307-0512-2
Penso i faig 03
ISBN: 978-84-307-0838-3
Penso i faig 09
ISBN: 978-84-307-0531-3
Penso i faig 04
ISBN: 978-84-307-0532-0
Penso i faig 05
ISBN: 978-84-307-0533-7
Penso i faig 06

Ara ja puc

Col·lecció de 9 quaderns (3 quaderns per cicle), destinats a la resolució de problemes aritmètics. Es planteja una bateria de problemes per avaluar l’ús de la comprensió de les estratègies de resolució.

Són de caràcter autocorrectiu, tot i que la presentació de les solucions constitueix un enigma més per resoldre. 

ISBN: 978-84-307-0513-9
Ara ja puc 01
ISBN: 978-84-307-0839-0
Ara ja puc 07
ISBN: 978-84-307-0514-6
Ara ja puc 02
ISBN: 978-84-307-0840-6
Ara ja puc 08
ISBN: 978-84-307-0515-3
Ara ja puc 03
ISBN: 978-84-307-0841-3
Ara ja puc 09
ISBN: 978-84-307-0534-4
Ara ja puc 04
ISBN: 978-84-307-0535-1
Penso i faig 05
ISBN: 978-84-307-0536-8
Penso i faig 06
1