Minitribu_01

Els materials es presenten en una carpeta o quaderns per àrea i per curs. Les làmines de treball són de gran format per facilitar el treball manual dels i les alumnes.

Suport digital en totes les àrees i cursos. Unitat de mostra.

Materials disponibles

  • Dos quaderns per a P3 i tres quaderns per a P4 i P5.
  • Deu cartolines per treballar el traç.
  • Tres o quatre cartrons (en funció del curs) amb nombres encunyats foradats per cosir amb llana.

Propostes didàctiques al dors de les pàgines (activitats prèvies, lectura de la imatge, activitats complementàries…). 

Els continguts estan agrupats per blocs: geometria, numeració… La geometria està relacionada directament amb l’observació de l’entorn i tot allò que ens envolta.

Minitribu. Matemàtiques P3 VAL - 2017
Minitribu. Matemàtiques P4 VAL - 2017
Minitribu. Matemàtiques P5 VAL - 2017
  • Dos quaderns per a P3 i tres quaderns per a P4 i P5 a més d’un quadern addicional de Grafismes.
  • Tres contes populars en format paper, 12 pàgines.

Gairebé totes les fitxes es treballen a partir dels contes populars, tant els publicats en format paper com els publicats en format digital.

La quantitat de text s’ha reduït, les paraules són curtes i hi ha poques frases. El treball esdevé més pautat i progressiu.

  • Tres quaderns per curs.

Els continguts estan distribuïts per blocs i amb temes propers i atractius per als infants d’aquesta edat: els colors, els animalons…

El treball, en general, es fa a partir de la reflexió i el descobriment propi de l’infant incidint en el tractament de les emocions.

1