Quaderns de Vacances

Sèrie de 6 quaderns que serveixen per consolidar, durant les vacances, les competències pròpies de l’àrea de Llengua: comprensió lectora, lèxic, expressió escrita, gramàtica, ortografia i expressió oral.

QUADERN VACANCES LLENGUA 1 EPO
Quadern de vacances. Llengua 1er
QUADERN VACANCES LLENGUA 2 EPO
Quadern de vacances. Llengua 2on
QUADERN VACANCES LLENGUA 3 EPO
Quadern de vacances. Llengua 3er
QUADERN VACANCES LLENGUA 4 EPO
Quadern de vacances. Llengua 4rt
QUADERN VACANCES LLENGUA 5 EPO
Quadern de vacances. Llengua 5è
QUADERN VACANCES LLENGUA 6 EPO
Quadern de vacances. Llengua 6è
1