Área de Lingua galega e Literatura da ESO

MATERIAL DO ALUMNO

Un libro de texto para cada un dos cursos da ESO.

Proxecto dixital. Unidade de mostra

RECURSOS DIDÁCTICOS

Proxecto curricular por bloques de Lingua galega e Literatura (comunicación oral, escrita, funcionamento da lingua, lingua e sociedade, e educación literaria). Cada bloque inclúe a relación dos contidos para tratat, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliábeis.

Solucións do libro do alumno.

Fichas de competencias, fichas de actividades de reforzo, fichas de ampliación, preguntas de exame, solucións das fichas.

Lingua galega 1º ESO - 2015
ISBN: 978-84-307-8977-1
LINGUA GALEGA E LITERATURA 2 ESO (2016)
ISBN: 978-84-307-9084-5
Lingua galega 3º ESO - 2015
ISBN: 978-84-307-8995-5
LINGUA GALEGA E LITERATURA 4 ESO (2016)
ISBN: 978-84-307-9173-6

Para saberes máis sobre os nosos proxectos dixitais consulta este vídeo.