10 exàmens de valencià C1 (2019)

-5%

10 exàmens de valencià C1 (2019)

Precio 13,87
ISBN 9788430734559
etapa

ESO

Curso

1 BAT VALENCIANO

asignatura

Lengua

Idioma

Valenciano

format

Libro de texto

Autores María Dolores Valero Varea, Anna Fornes Chesa, Neus Varela Fandos

Descripción del producto

El llibre presenta 10 proves del nivell C1, elaborades d’acord amb els criteris del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), i que reprodueixen fidelment l’estructura que tenen els exàmens actuals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

El manual també incorpora les solucions a les propostes de comprensió en el dossier encartat i una guia de control i revisió per a les propostes d’expressió al final del llibre.

Vincles d’interès