A què juguem? – Comprensió lectora 01

-10%

A què juguem? – Comprensió lectora 01

Precio 4,69
ISBN 9788430706631
etapa

Primaria

Curso

1 EPO

asignatura

Lengua

format

Cuaderno

Autores Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripción del producto

Quadern de primer curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Precisió lingüística; Atenció; Localització; Memòria; Inferència; Deducció.

Activitats desenvolupades:

Aparellar dibuixos i paraules.

Aparellar dibuixos i frases.

Ordenar paraules.

Escriure una frase senzilla per a un dibuix.

Escriure frases amb sentit.

Completar frases.

Seguir instruccions.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Deduir resultats.

Relacionar fets i conceptes.

Resoldre jocs lingüístics.

Opinar.

Autoavaluació.