Català Elemental B1 (2020)

-5%

Català Elemental B1 (2020)

Precio 27,16
ISBN 9788430734719
etapa

ESO

asignatura

Lengua

Idioma

Catalán

format

Libro de texto

Autores Jordi Esteban Calm, Mercè Sagrera Vilaseca, Montserrat Campoy Mestres

Descripción del producto

Català B1 és una concreció didàctica del nivell d’ús i domini de la llengua que apareix descrit al Marc comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

A les dotze unitats del llibre, les activitats socials presideixen el treball. Això vol dir que tant els objectius com els continguts del material estan orientats a perquè els aprenents adquireixen competència gramatical, sociocultural i textual tot exposant-se a una àmplia varietat de situacions d’ús i d’aprenentatge de la llengua.

Vincles d’interès

Solucionari. Català B1