VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

LECTURA

30 textos de gèneres textuals diversos i de temàtiques distintes que conviden a llegir per a aprendre.

Els textos afavoreixen l’ús de tècniques d’estudi i el treball de continguts propis de lèxic, llengua i societat.

La part tramada en blau, que hi ha a continuació de la lectura, acull propostes de comprensió i expressió oral i escrita sobre la lectura. Cada proposta està excapçalada per un verb d’acció que evidencia la competència bàsica treballada.

Les activitats marcades amb una pinzellada tenen una execució més complexa.

<<Interfix>> és una proposta de glossari interactiu en què es demana a l’aprenent que deduïsca el significat d’algunes paraules del text.

COMUNICACIÓ

L’estudi i l’anàlisi del text com a unitat comunicativa.

Les activitats estan numerades segons l’ordre en què s’exposa la reoria. Algunes, marcades amb una pinzellada, són més complexes d’executar.

ORTOGRAFIA i MORFOSINTAXI

La recta representació dels sons de la llengua i la identificiació de les diferents classes de paraules.

Les activitats <<Comprova-ho>> i <<Arrisca’t>> estan numerades segons l’ordre en què s’exposa la teoria i en proposen una comprovació pràctica.

ISBN: 978-84-307-8979-5
ISBN: 978-84-307-8979-5
Llengua i Literatura 2 Eso Digital (Valencia)
ISBN: 978-84-307-9087-6
Valencià: LLiL 3 ESO - 2015
ISBN: 978-84-307-8990-0
Llengua/Literatura 4 ESO (VAL)(2016)
ISBN: 978-84-307-9170-5
Bloc. Valencià 1 ESO - 2015
ISBN: 978-84-307-9104-0
BLOC LLENGUA I LITERATURA 3 ESO (VAL)(2016)
ISBN: 978-84-307-9155-2
Bloc. Valencià 3 ESO - 2015
ISBN: 978-84-307-9105-7
BLOC LLENGUA I LITERATURA 4 ESO (VAL)(2016)
ISBN: 978-84-307-9171-2
GD_Valencia_CATALEG

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular per blocs de Llengua i Literatura (escoltar i parlar, llegir i escriure, coneixement de la llengua i educació literària). Cada bloc inclou els continguts que cal tractar, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables. Inclou també un quadre per unitats dels continguts del currículum oficial, dels continguts dels llibres i la proposta de rúbriques.

Dossier que inclou el solucionari del llibre, les fitxes (textos per a llegir en veu alta, activitats orals, activitats d’ortografia i gramàtica, vocabularis temàtics i preguntes d’examen), i el solucionari de les fitxes.

0