Auxili, he de ser delegat! – Comprensió lectora 10

-10%

Auxili, he de ser delegat! – Comprensió lectora 10

Precio 4,69
ISBN 9788430708451
etapa

Primaria

Curso

4 EPO

asignatura

Lengua

format

Cuaderno

Autores Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripción del producto

Quadern de quart curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Ordenar, completar o interpretar textos senzills.

Contestar preguntes.

Seguir instruccions.

Localitzar, organitzar o classificar dades segons uns criteris.

Reconèixer la idea global d’un text.

Copsar el sentit d’un text.

Buscar un concepte clau.

Deduir resultats.

Llegir gràfics.

Fer servir un plànol.

Resoldre enigmes, desxifrar missatges i aprendre frases fetes.

Aportar coneixements propis.

Opinar.

Autoavaluació.