Auxili, he de ser delegat! – Comprensió lectora 10

-10%

Auxili, he de ser delegat! – Comprensió lectora 10

Preu 4,52
ISBN 9788430708451
Etapa

Primaria

Curs

4 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de quart curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Ordenar, completar o interpretar textos senzills.

Contestar preguntes.

Seguir instruccions.

Localitzar, organitzar o classificar dades segons uns criteris.

Reconèixer la idea global d’un text.

Copsar el sentit d’un text.

Buscar un concepte clau.

Deduir resultats.

Llegir gràfics.

Fer servir un plànol.

Resoldre enigmes, desxifrar missatges i aprendre frases fetes.

Aportar coneixements propis.

Opinar.

Autoavaluació.