El missatge secret – Comprensió lectora 06

-10%

El missatge secret – Comprensió lectora 06

Precio 4,69
ISBN 9788430706686
etapa

Primaria

Curso

2 EPO

asignatura

Lengua

format

Cuaderno

Autores Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripción del producto

Quadern de segon curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Organització; Precisió lingüística; Atenció; Localització; Memòria; Reorganització; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Escriure frases amb sentit.

Completar frases.

Llegir imatges.

Seguir instruccions.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Deduir resultats.

Relacionar fets i conceptes.

Ordenar textos senzills.

Omplir els buits d’un text.

Resoldre jocs lingüístics.

Posar un títol a un text, que resumeixi el sentit d’aquest.

Reconèixer la idea global d’un text.

Deduir resultats.

Classificar dades segons uns criteris.

Llegir gràfics.

Resoldre enigmes.

Formular hipòtesis.

Opinar.

Autoavaluació.