El missatge secret – Comprensió lectora 06

-10%

El missatge secret – Comprensió lectora 06

Preu 4,52
ISBN 9788430706686
Etapa

Primaria

Curs

2 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de segon curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Organització; Precisió lingüística; Atenció; Localització; Memòria; Reorganització; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Escriure frases amb sentit.

Completar frases.

Llegir imatges.

Seguir instruccions.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Deduir resultats.

Relacionar fets i conceptes.

Ordenar textos senzills.

Omplir els buits d’un text.

Resoldre jocs lingüístics.

Posar un títol a un text, que resumeixi el sentit d’aquest.

Reconèixer la idea global d’un text.

Deduir resultats.

Classificar dades segons uns criteris.

Llegir gràfics.

Resoldre enigmes.

Formular hipòtesis.

Opinar.

Autoavaluació.