Ui, quina por! – Comprensió lectora 04

-10%

Ui, quina por! – Comprensió lectora 04

Precio 4,69
ISBN 9788430706662
etapa

Primaria

Curso

2 EPO

asignatura

Lengua

format

Cuaderno

Autores Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripción del producto

Quadern de segon curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Aparellar dibuixos i paraules.

Aparellar dibuixos i textos.

Ordenar paraules.

Escriure una frase senzilla per a un dibuix.

Escriure frases amb sentit.

Completar frases.

Llegir imatges.

Seguir instruccions.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Deduir resultats.

Relacionar fets i conceptes.

Completar textos.

Omplir els buits d’un text.

Resoldre jocs lingüístics.

Reconèixer la idea global d’un text.

Deduir resultats.

Aprendre el significat d’algunes frases fetes.

Formular hipòtesis.

Opinar.

Autoavaluació.