Ui, quina por! – Comprensió lectora 04

-10%

Ui, quina por! – Comprensió lectora 04

Preu 4,52
ISBN 9788430706662
Etapa

Primaria

Curs

2 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de segon curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Aparellar dibuixos i paraules.

Aparellar dibuixos i textos.

Ordenar paraules.

Escriure una frase senzilla per a un dibuix.

Escriure frases amb sentit.

Completar frases.

Llegir imatges.

Seguir instruccions.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Deduir resultats.

Relacionar fets i conceptes.

Completar textos.

Omplir els buits d’un text.

Resoldre jocs lingüístics.

Reconèixer la idea global d’un text.

Deduir resultats.

Aprendre el significat d’algunes frases fetes.

Formular hipòtesis.

Opinar.

Autoavaluació.