Àrea de Dibuix tècnic de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Traça. Dibuix Tècnic 1 desenvolupa els continguts que s’han establert per al primer curs de Batxillerat per a les modalitats d’Arts Plàstiques i de Ciències i Tecnologia. El llibre està dividit en cinc blocs i cada bloc en diversos temes. Al final de cada bloc de contingut o unitat s’ofereixen propostes d’exercicis amb un enunciat i un croquis a partir dels quals l’alumne haurà de treballar.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari del llibre de l’alumne.

TRAÇA DIBUIX TECNIC 1 BATXILLERAT (2016)
ISBN: 978-84-307-5340-6

MATERIAL DE L’ALUMNE

En el llibre de Croquis. Dibuix Tècnic 2 es desenvolupen els continguts establerts per al segon curs de Batxillerat, prenent com a punt de partida el que ja s’ha vist en estudis anteriors. El llibre està dividit en set blocs i cada bloc en diversos temes. Igual que al llibre de primer, al final de cada bloc de contingut s’ofereixen propostes d’exercicis.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari del llibre de l’alumne.

CROQUIS DIBUIX TECNIC 2 BATXILLERAT (2017)
ISBN: 978-84-307-5382-6
1