Editorial Teide disposa de diverses col·leccions de quaderns per a l’Educació Infantil. Els posem a disposició del professorat per ampliar l’aprenentatge rebut amb els mètodes globalitzats, per a aquelles aules que no en facin servir, per al treball en racons, per al reforç a l’aula, per a les vacances, etc.