Editorial Teide disposa de diverses col·leccions de quaderns per a l’Educació Infantil. Els posem a disposició del professorat per ampliar l’aprenentatge rebut amb els mètodes globalitzats, per a aquelles aules que no en facin servir, per al treball en racons, per al reforç a l’aula, per a les vacances, etc.

Quaderns de matemàtiques

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

Tres i mig - Problemes - 2013
Tres i mig. Problemes
Tres i mig - Números - 2013
Tres i mig. Nombres
Tres i mig - Dimensions - 2013
Tres i mig. Dimensions
Tres i mig - Figures - 2013
Tres i mig. Figures
Tres i mig - Operacions - 2013
Tres i mig. Operacions

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

Quatre i mig - Problemes - 2013
Quatre i mig. Problemes
Quatre i mig - Nombres - 2013
Quatre i mig. Nombres
Quatre i mig - Dimensions - 2013
Quatre i mig. Dimensions
Quatre i mig - Figures - 2013
Quatre i mig. Figures
Quatre i mig - Operacions - 2013
Quatre i mig. Operacions

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. 

Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’iniciïn en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

Cinc i mig - Problemes - 2013
Cinc i mig. Problemes
Cinc i mig - Nombres - 2013
Cinc i mig. Nombres
978-84-307-0948-9
Cinc i mig - Dimensions
Cinc i mig - Figures - 2013
Cinc i mig. Figures
Cinc i mig - Operacions - 2013
Cinc i mig. Operacions
quaderns_infantil01

Quaderns de Llengua i Lengua

Nyam-Nyam. És una col·lecció de 12 quaderns escrits amb una metodologia global (integra les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure), funcional (entén la llengua escrita com un mitjà de comunicació proper a l’entorn de l’infant) i interactiva (permet la construcció individual i el treball col·lectiu).

Amb aquesta col·lecció els infants assoliran amb èxit les seves primeres experiències en el món de la lectoescriptura.

ISBN: 978-84-307-0039-7
Nyam-Nyam 01
ISBN: 978-84-307-0045-5
Nyam-nyam 07
ISBN: 978-84-307-0040-0
Nyam-nyam 02
ISBN: 978-84-307-0046-2
Nyam-nyam 08
ISBN: 978-84-307-0041-7
Nyam-nyam 03
ISBN: 978-84-307-0047-9
Nyam-nyam 09
ISBN: 978-84-307-0042-4
Nyam-nyam 04
ISBN: 978-84-307-0048-6
Nyam-nyam 10
ISBN: 978-84-307-0043-1
Nyam-nyam 05
ISBN: 978-84-307-0049-3
Nyam-nyam 11
ISBN: 978-84-307-0044-8
Nyam-nyam 06
ISBN: 978-84-307-0050-9
Nyam-nyam 12

Tipi-Tape. Edición renovada de esta colección clásica de 12 cuadernos para el trabajo de la lengua.

Escritos con una metodología global (integra las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir), funcional (entiende la lengua escrita como un medio de comunicación cercano al entorno del niño) e interactiva (permite la construcción individual y el trabajo colectivo).

ISBN: 978-84-307-0081-3
Tipi-tape 01
ISBN: 978-84-307-0087-5
Tipi-tape 07
ISBN: 978-84-307-0082-0
Tipi-tape 02
ISBN: 978-84-307-0088-2
Tipi-tape 08
ISBN: 978-84-307-0083-7
Tipi-tape 03
ISBN: 978-84-307-0089-9
Tipi-tape 09
ISBN: 978-84-307-0084-4
Tipi-tape 04
ISBN: 978-84-307-0090-5
Tipi-tape 10
ISBN: 978-84-307-0085-1
Tipi-tape 05
ISBN: 978-84-307-0091-2
Tipi-tape 11
ISBN: 978-84-307-0086-8
Tipi-tape 06
ISBN: 978-84-307-0092-9
Tipi-tape 12

Sèrie de 3 quaderns dissenyats per passar-ho bé i repassar el que s’ha après durant el curs amb activitats lúdiques i engrescadores perquè els nen aprenguin jugant i mantinguin l’hàbit del treball diari.

Cal arribar al pròxim curs ben preparat i gaudir alhora de les vacances!

Quadern de vacances 3 anys - 2013
Quadern de vacances 3
Quadern de vacances 4 anys - 2013
Quadern de vacances 4
Quadern de vacances 5 anys - 2013
Quadern de vacances 5
1