Les Condicions Generals vinculen al venedor (Editorial) i al comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest realitza i accepta una comanda a través de la pàgina web.

Aquestes Condicions Generals es regularan pel que es disposa en la normativa legal vigent.

El Client haurà de registrar-se com a tal i facilitar de manera obligatòria les següents dades per a poder realitzar la comanda: nom i cognoms o raó social, CIF/NIF, domicili de factura, domicili de lliurament, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte.