Àrea d’Informàtica. Quart curs de l’ESO.

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Informàtica

Tech_Me Informàtica comprèn una àmplia col·lecció d’unitats d’informàtica que permet seleccionar únicament les més adequades als continguts que es volen treballar. Aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la competència digital dins els projectes curriculars. 

Molt útil per a la matèria específica de 4t d’ESO, i també per a tota l’etapa, aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la  competència digital dins els projectes curriculars.