Àrea d’Informàtica. Quart curs de l’ESO.

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Recursos TID. La col·lecció de quaderns va acompanyada dels recursos TID, que són les eines en línia que Editorial Teide proporciona per ampliar el treball sobre la matèria i que permeten dur a terme les activitats dels quaderns. Es troben disponibles a l’espai móndigital

Projecte digital. Unitats de mostra.

Informàtica

Tech_Me Informàtica comprèn una àmplia col·lecció d’unitats d’informàtica que permet seleccionar únicament les més adequades als continguts que es volen treballar. Aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la competència digital dins els projectes curriculars. 

Molt útil per a la matèria específica de 4t d’ESO, i també per a tota l’etapa, aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la  competència digital dins els projectes curriculars. 

S’hi treballen aplicacions relacionades amb les tasques típiques d’oficina: fulls de càlcul, processadors de textos, bases de dades i formularis.

Quaderns TIC. Ofimàtica 1 - 4ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8172-0
Quaderns TIC. Ofimàtica 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8173-7
Quaderns TIC. Ofimàtica 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8174-4
Quaderns TIC. Ofimàtica 4 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8175-1
Quaderns TIC. Ofimàtica 5 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8238-3

S’hi desenvolupen aplicacions relacionades amb l’edició d’imatge, d’àudio i de video o de presentacions.

Quaderns TIC. Multimèdia 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8181-2
Quaderns TIC. Multimèdia 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8184-3
Quaderns TIC. Multimèdia 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8185-0
Quaderns TIC. Multimèdia 4 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8202-4
Quaderns TIC. Multimèdia 5 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8293-2
Quaderns TIC. Miltimèdia 6 - 4ESO. Ed2018
ISBN: 978-84-307-8298-7

S’hi desenvolupen aplicacions del món d’Internet: creació de pàgines web, xarxes socials, eines 2.0, etc.

Quaderns TIC. Internet 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8191-1
Quadern TIC. Internet 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8195-9
Quaderns TIC. Internet 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8196-6
Quaderns TIC. Itnernet 4 - 4ESO. Ed2019
ISBN: 978-84-307-8299-4

S’hi analitza el maquinari, les xarxes, els sistemes operatius i la creació d’aplicacions.

Quaderns TIC. Equips 1 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8199-7
Quaderns TIC. Equips 2 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8200-0
Quaderns TIC. Equips 3 - 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8242-0

RECURSOS DIDÀCTICS

Cada quadern disposa de la guia didàctica corresponent amb les programacions, les orientacions didàctiques, el solucionari i models de controls d’avaluació, com també d’una fitxa per facilitar el seguiment del desenvolupament de les activitats.

Per saber-ne més sobre els nostres projectes digitals consulta aquest vídeo.

1