Àrea de Llatí de l’ESO

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per al quart curs de l’ESO.

El llibre està compost de nou unitats estructurades en diversos blocs en els quals es tracten i treballen temes de cultura i història llatina, gramàtica i exercicis pràctics i de traducció.

Projecte digital. Unitat de mostra

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular per blocs en què s’exposen els continguts clau, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. Quadre per unitats dels continguts del currículum oficial i dels continguts de l’Editorial Teide. També inclou la proposta de rúbriques.

Solucionari de les activitats del llibre de l’alumne.

Llati 4 ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-8625-1