Àrea de Llengua catalana i Literatura de Batxillerat

MATERIALS DE L’ALUMNE

Els manuals Enllaç i Desenllaç dediquen la primera part del llibre als continguts de llengua i la segona part a l’apartat de Literatura. En canvi Trama, tracta exclusivament la Literatura catalana des de l’Edat mitjana fins a l’actualitat, mentre que Ordit tracta de manera monogràfica els continguts pròpiament de llengua i expressió.

Pas i repàs. Exercicis de llengua és un material complementari que conté dues parts, una primera on s’exposen qüestions importants de llengua i una segona amb 150 exercicis per treballar sobretot els aspectes normatius. 

ENLLAÇ LLENGUA I LITERATURA 1 BATXILLERAT (2016)
ISBN 978-84-307-5338-3
Desenllac Llengua 2 Batx(2016)
ISBN 978-84-307-5355-0
TRAMA LITERATURA 1 BATX. + PAS I REPAS (CAT)(2017)
ISBN 978-84-307-5395-6
ORDIT LLENGUA 2 BATXILLERAT (2017)
ISBN 978-84-307-5396-3
PAS I REPAS 150 EX.LLENGUA 2 BATXILLERAT
ISBN 978-84-307-5298-0

Àrea de Llengua catalana i Literatura de Batxillerat

MÉS MATERIAL PER L’ALUMNE

Els manuals donen accès a móndigital.com, un espai virtual on l’alumnat disposa de recursos digitals per a ampliar i afiançar pràctiques i coneixements.

Lecturas prescriptives per a les matèries comunes i de modalitat. 

RECURSOS DIDÀCTICS

Programació curricular, que presenta els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge del currículum oficial i la relació d’aquests continguts curriculars amb els quals vehiculen cadascun dels manuals de Teide, amb informació detallada de les propostes de treball presents en cada unitat dels llibres i les corresponents propostes de rúbriques d’avaluació.

Solucionari del llibre de l’alumne.

2