Àrea de Matemàtiques de Batxillerat

PRIMER CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

El llibre Beta. Matemàtiques 1 va dirigit als alumnes de primer de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia. Consta de quinze unitats estructurades en diversos apartats amb explicacions i exercicis pràctics.

El llibre Delta. Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1 va dirigit als alumnes de primer de Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. Consta de vuit unitats estructurades en diversos apartats amb explicacions i exercicis pràctics.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular.

Guia didàctica amb les solucions del llibre incloses.

Àrea de Matemàtiques de Batxillerat

SEGON CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

El llibre Gamma. Matemàtiques 2 va dirigit als alumnes de segon de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia. Consta d’onze unitats estructurades en diversos apartats amb explicacions i exercicis pràctics.

El llibre Sigma. Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2 va dirigit als alumnes de segon de Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. Consta de vuit unitats estructurades en diversos apartats amb explicacions i exercicis pràctics.

Els manuals donen accès a móndigital.com, un espai virtual on l’alumnat disposa de recursos digitals per a ampliar i afiançar pràctiques i coneixements.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular.

Guia didàctica amb les solucions del llibre incloses.

2