Àrea de Ciències per al món contemporani de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a un dels dos cursos del Batxillerat.

Els continguts d’aquest llibre s’organitzen en unitats i aquestes estan agrupades en sis blocs: B1- L’espècie humana a l’Univers; B2- Salut, malaltia i estils de vida; B3 – Biotecnologia i societat; B4- L’espècie humana a la biosfera: La sostenibilitat; B5- Materials, objectes i tecnologies; B6- Informació i coneixement.

Cada una de les unitats parteix d’un context que, segons els casos, té rellevància personal, científica o social. Aquest context sovint és el fil conductor que planteja interrogants i controvèrsies que es responen amb els continguts.

El llibre proposa un ampli ventall d’activitats per aplicar els conceptes o processar i interpretar dades o documents amb relació als continguts. 

RECURSOS DIDÀCTICS

 Projecte curricular amb les competències, l’estructura dels continguts, els criteris d’avaluació i la connexió amb altres matèries i en el que es determina la relació de continguts del currículum oficial i del llibre de Teide.

 Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5394-9
ISBN: 978-84-307-5394-9