Àrea de Ciències per al món contemporani de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a un dels dos cursos del Batxillerat.

Els continguts d’aquest llibre s’organitzen en unitats i aquestes estàn agrupades en sis blocs: B1- L’espècie humana a l’Univers; B2- Salut, malaltia i estils de vida; B3 – Biotecnologia i societat; B4- L’espècie humana a la biosfera: La sostenibilitat; B5- Materials, objectes i tecnologies; B6- Informació i coneixement.

Cada una de les unitats parteix d’un context que, segons els casos, té rellevància personal, científica o social. Aquest context sovint és el fil conductor que planteja interrogants i controvèrsies que es responen amb els continguts.

El llibre proposa un ampli ventall d’activitats per aplicar els conceptes o precessar i interpretar dades o documents amb relació als continguts. 

ISBN: 978-84-307-5394-9
ISBN: 978-84-307-5394-9
1