Àrea de Dibuix tècnic de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Traça. Dibuix Tècnic 1 desenvolupa els continguts que s’han establert per al primer curs de Batxillerat per a les modalitats d’Arts Plàstiques i de Ciències i Tecnologia. El llibre està dividit en cinc blocs i cada bloc en diversos temes. Al final de cada bloc de contingut o unitat s’ofereixen propostes d’exercicis amb un enunciat i un croquis a partir dels quals l’alumne haurà de treballar.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5340-6
ISBN: 978-84-307-5340-6

MATERIAL DE L’ALUMNE

En el llibre de Croquis. Dibuix Tècnic 2 es desenvolupen els continguts establerts per al segon curs de Batxillerat, prenent com a punt de partida el que ja s’ha vist en estudis anteriors. El llibre està dividit en set blocs i cada bloc en diversos temes. Igual que al llibre de primer, al final de cada bloc de contingut s’ofereixen propostes d’exercicis.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5382-6
ISBN: 978-84-307-5382-6