Àrea d’Educació física de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a un dels dos cursos del Batxillerat.

Els continguts d’aquest llibre es distribueixen en tres blocs basats en l’assoliment de les competències: salut i activitat física, el temps de lleure (l’activitat física recreativa, l’esport, l’expressió corporal, etc.) i continguts comuns

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular amb la relació entre els continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide.
També inclou els criteris d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge i la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumnat.

ISBN: 978-84-307-5369-7
ISBN: 978-84-307-5369-7