Àrea d’Història de Batxillerat

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Avant. Història del món contemporani, està dividit en quatre blocs: Orígens del món contemporani (fins al 1914), L’Època de les guerres mundials (1914-1945), El món després de la Segona Guerra Mundial (1945-1989) i Del segle XX al XXI (de 1991 a l’actualitat). Cada bloc consta de diverses unitats i a cada una d’elles, a més de la informació necessària trobem un dossier amb temes complementaris i un gran nombre de documents i activitats a més d’un glossari al final del llibre.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5343-7
ISBN: 978-84-307-5343-7

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Roda. Història, està dividit en quatre blocs: Les arrels històriques, Liberalisme i canvi econòmic, Crisi, república i guerra i Dictadura i democràcia. Els blocs consten dues unitats el primer i de quatre la resta. A cada unitat a més de la informació necessària trobem un dossier amb temes complementaris i un gran nombre de documents i activitats. Abans de la unitat introductòria s’ha inclòs un apartat dedicat a les fonts històriques, que serà molt útil als alumnes per preparar la prova d’accés a la universitat a més d’un glossari al final del llibre.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5359-8
ISBN: 978-84-307-5359-8