Àrea d’Història de Batxillerat

PRIMER CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Avant. Història del món contemporani, esta dividit en quatre blocs, començant pels origens del món contemporani, l’Àntic Règim, fins l’actualitat. 

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5343-7
ISBN: 978-84-307-5343-7

Àrea d’Història de Batxillerat

SEGON CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

El manual Roda. Història, esta dividit en quatre blocs de dues unitats el primer i de quatre la resta. El temari s’inicia amb les arrels històriques i arriba fins a la nostra història més recent. A cada unitat a més de la informació necessària trobem un dossier amb temes complementaris i un gran nombre de documents i acitvitats.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular que inclou un quadre dividit per blocs amb els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. S’inclou també una relació dels continguts del currículum oficial i els continguts del llibre de Teide dividits per unitats, així com la proposta de rúbriques.

Solucionari del llibre de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5359-8
ISBN: 978-84-307-5359-8
1