Àrea de Llatí de Batxillerat

PRIMER I SEGON CURS

MATERIAL DE L’ALUMNE

Els manuals de Proemi. Llatí 1 i Epíleg. Llatí 2 es componen de nou unitats cadascun que al seu torn estan estructurades en diversos capítols diferenciats sobre: Cultura i història llatina; Gramàtica i Exercicis pràctics i de traducció.

RECURSOS DIDÀCTICS

Solucionari dels llibres de l’alumne.

ISBN: 978-84-307-5345-1
ISBN: 978-84-307-5345-1
ISBN: 978-84-307-5373-4
ISBN: 978-84-307-5373-4