Àrea de Llengua catalana i Literatura de Batxillerat

MATERIALS DE L’ALUMNE

El manual Desenllaç dedica la primera part del llibre als continguts de llengua i la segona part a l’apartat de Literatura. En canvi Trama, tracta exclusivament la Literatura catalana des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, mentre que Ordit tracta de manera monogràfica els continguts pròpiament de llengua i expressió.

Pas i repàs. Exercicis de llengua és un material complementari que conté dues parts, una primera on s’exposen qüestions importants de llengua i una segona amb 150 exercicis per treballar sobretot els aspectes normatius. 

ISBN 978-84-307-5355-0
ISBN 978-84-307-5355-0
ISBN 978-84-307-5395-6
ISBN 978-84-307-5395-6
ISBN 978-84-307-5396-3
ISBN 978-84-307-5396-3
ISBN 978-84-307-5298-0
ISBN 978-84-307-5298-0

MÉS MATERIAL PER L’ALUMNE

Els manuals donen accés a móndigital.com, un espai virtual on l’alumnat disposa de recursos digitals per a ampliar i consolidar pràctiques i coneixements.

Lectures prescriptives per a les matèries comunes i de modalitat. 

RECURSOS DIDÀCTICS

Programació curricular, que presenta els continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge del currículum oficial i la relació d’aquests continguts curriculars amb els quals vehiculen cadascun dels manuals de Teide, amb informació detallada de les propostes de treball presents en cada unitat dels llibres i les corresponents propostes de rúbriques d’avaluació.

Solucionari del llibre de l’alumne.