editÇTeide

L’avaluació formadora: avaluar per aprendre millor

butlleti febrer

Una de les eines més eficaces per millorar els aprenentatges és l’avaluació.

Això, fa uns quants anys, podia semblar que era començar la casa per la teulada, ja que en les pràctiques educatives tradicionals l’avaluació era un sistema de comprovació final de resultats i una eina de qualificació del rendiment de l’alumnat.

És ben conegut que una de les propietats de l’avaluació és el seu caràcter regulador. Durant tot el procés d’aprenentatge permet regular, d’una banda, les accions i decisions que va prenent l’alumnat per aprendre amb més eficàcia i, de l’altra, la intervenció del docent per afavorir un aprenentatge més profund en cada alumne o alumna.

 

Centrem-nos avui en l’avaluació formadora, la que ajuda l’alumnat a millorar la qualitat del seu procés personal d’aprenentatge.

L’avaluació formadora ha de contenir aquests ingredients:

‒ Ha de deixar clara la finalitat dels aprenentatges que es proposen.

‒ Ha de precisar des de l’inici quins són els objectius i reptes a superar i els criteris d’avaluació que es faran servir per comprovar els resultats obtinguts al llarg del procés.

‒ Ha de permetre situar l’alumnat en quin punt de la seqüencia d’aprenentatge es troba en cada moment.

‒ Ha de permetre la planificació personal de les feines i els esforços.

‒ Ha de proporcionar indicadors i eines de comprovació del grau d’assoliment al llarg del procés.

‒ Ha de possibilitar aprendre dels errors, planificant moments de reflexió sobre com està aprenent l’alumnat, quins són els esculls, els fracassos i els èxits per aplicar-hi solucions en futurs reptes. El famós «aprendre a aprendre».

Algú pot dir: «Res de nou, la cançó de sempre». I tindrà raó, però la realitat és que el dia a dia no ens permet gaire sovint plantejar-nos una pràctica d’avaluació reflexiva, compartida, que persegueixi l’objectiu més bàsic de la nostra feina: millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

 

L’avaluació formadora és l’única possibilitat que els alumnes prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge i s’autoregulin per fer-lo més efectiu, que els suposi l’evidència personal que superen reptes.

Alhora, l’avaluació, entesa com un procés, ens permet als docents fer de «mestres» en el sentit més clàssic de la paraula i donar a l’alumnat el suport que els ajudi a aconseguir els objectius didàctics i personals que els proposem.

Qualificar és indispensable, però el que ajuda a aprendre és avaluar.

Píndola digital

Paquet d’activitats

És una eina que permet al docent seleccionar i agrupar les activitats que cregui més convenients per als seus alumnes, tot temporitzant-ne l’execució.

Teide a l’aula

Ja llegim!

Biblioteca Escolar

Llibres de lectura

Dues col·leccions de lectures amb els títols indispensables de la literatura infantil i juvenil per a l’etapa de Primària.

Recursos gratuïts

Treballem les pors

ISBN: 978-84-307-6428-0

Activitats prèvies a la lectura

Dues propostes d’activitats prèvies a la lectura que ens serveixen també per parlar de les pors i de com pod

em superar-les

*En Joan sense por

*Dràcula

Què hem publicat a les xarxes?

Butlletí_2_xarxes

Estratègies de resolució de problemes.

Materials descarregables per treballar les estratègies d’organització i deducció amb alumnes de Cicle Inicial.

instagram
twitter
facebook
1