editÇTeide

Les matemàtiques. Una ciència per raonar

butlleti_maig

Una de les dificultats més grans amb què s’enfronta un infant al llarg de la seva etapa educativa és la resolució de problemes.

Per als infants d’avui, no n’hi ha prou de saber comptar, sumar o fer de manera repetitiva molts problemes iguals per desenvolupar aquesta capacitat, especialment si els problemes són nous per a ells o es presenten amb matisos diferents.

Així, és convenient estimular les capacitats mentals pròpies de les nenes i els nens mitjançant jocs i activitats lògiques per arribar a generar una veritable actitud matemàtica en la resolució de problemes. Caldrà seguir pautes metodològiques i fer servir materials que permetin als infants accedir progressivament al raonament formal. Això, a més, ens permetrà descobrir les diferents actituds i aptituds de cada alumne o alumna pel que fa al raonament matemàtic.

Penseu que per a molts alumnes un problema ve a ser com una endevenilla, un enigma… Es pot deduir que pocs són capaços dep concebre un «problema» com una activitat en què cal buscar una resposta o resoldre alguna pregunta, i que requereix una reflexió i un tractament intel·ligent de les dades, i no una mera combinació d’operacions sense com ni per què.

Els alumnes han de reconèixer la diferència que hi ha entre un argument o una història, en què simplement es descriuen uns fets, i un problema, en què es proposa trobar alguna cosa nova partint d’uns fets o dades coneguts.

Caldrà dissenyar activitats en les quals:

  • Es treballi l’elaboració de textos de problemes, tot proposant als alumnes preguntes perquè busquin «paranys» en els enunciats.
  • Es presentin situacions que els obliguin a pensar: problemes de sentit comú, sense dades numèriques, amb dades inútils.
  • Es proposin problemes en els quals faltin dades.

Només d’aquesta manera aconseguirem que l’alumnat arribi a concebre un problema com una activitat de recerca que s’ajusta a  alguna d’aquestes dues característiques generals:

  • No sempre ha d’adoptar la forma d’un text escrit més o menys enrevessat.
  • Es pot presentar (i cal que es presenti) també en forma de quadre, joc, dibuix, situació sorprenent, etc., perquè els infants comprenguin que l’essencial d’un problema és determinar amb tota claredat una dialèctica entre allò que sabem i allò que volem trobar.

En definitiva, cal fer de les matemàtiques una ciència per raonar que tingui com a objectiu fonamental el desenvolupament i l’estimulació de la INTEL·LIGÈNCIA.

Píndola digital

Vacances digitals

El treball de l’alumne/a genera un informe automàtic que permet al docent fer un seguiment del seu aprenentatge.

Teide a l’aula

L’ortografia

Col·lecció de 12 quaderns amb una proposta variada d’activitats de consolidació de l’ortografia.

El càlcul

Quaderns de càlcul reflexiu per reforçar la velocitat i la seguretat dels alumnes en aquesta competència.

Què hem publicat a les xarxes?

Sorteig de material manipulatiu

Hem sortejat 4 LOTS de material, cadascun amb 2 exemplars d’Experimates Cicle Inicial Càlcul relfexiu i 2 exemplars d’Aprednre a multiplicar és divertit. Els lots ja s’han enviat als 4 CENTRES EDUCATIUS que heu triat les persones guanyadores.

Enhorabona, escoles!