Àrea de Cultura i Valors ètics de l’ESO

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a cada un dels cursos de l’ESO.

Projecte digital. Unitat de mostra.

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular per blocs on es desglossen els continguts del currículum oficial. També inclou una relació entre les competències del currículum i els continguts del llibre de Teide. Cadascun d’aquests blocs aporta la relació de continguts a tractar, els criteris d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge avaluables i la proposta de rúbriques.

Llibre guia amb les solucions del llibre de l’alumne incloses.

Cultura i Valors Etics 1ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9100-2
Cultura i Valors Etics 2ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8306-9
Cultura i Valors Etics 3 ESO. Ed2016
ISBN: 978-84-307-9101-9
Cultura i Valors Etics 4ESO. Ed2017
ISBN: 978-84-307-8307-6

Per saber-ne més sobre els nostres projectes digitals consulta aquest vídeo.