Els materials del projecte CACFGS estan concebuts per garantir que l’alumnat pugui superar el curs amb èxit i assolir els coneixements necessaris per emprendre amb solvència els ensenyaments de formació professional de grau superior.

El projecte inclou materials per desenvolupar les matèries de la part comuna (Llengua catalana i Llengua castellana) així com les Matemàtiques o l’Anglès, matèries obligatòries a cadascuna de les parts específiques.

MATERIALS DISPONIBLES

ISBN: 978-84-307-3434-4
ISBN: 978-84-307-3434-4
ISBN: 978-84-307-3388-0
ISBN: 978-84-307-3388-0
ISBN: 978-84-307-3372-9
ISBN: 978-84-307-3372-9