Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’inicïin en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

 

Tres i mig - Problemes - 2013
ISBN: 978-84-307-0940-3
Tres i mig - Números - 2013
ISBN: 978-84-307-0943-4
Tres i mig - Dimensions - 2013
ISBN: 978-84-307-0946-5
Tres i mig - Figures - 2013
ISBN: 978-84-307-0949-6
Tres i mig - Operacions - 2013
ISBN: 978-84-307-0952-6

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’inicïin en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

 

Quatre i mig - Problemes - 2013
ISBN: 978-84-307-0941-0
Quatre i mig - Nombres - 2013
ISBN: 978-84-307-0944-1
Quatre i mig - Dimensions - 2013
ISBN: 978-84-307-0947-2
ISBN: 978-84-307-0950-2
ISBN: 978-84-307-0950-2
ISBN: 978-84-307-0953-3
ISBN: 978-84-307-0953-3

Tres i mig, Quatre i mig, Cinc i mig. Col·lecció de 15 quaderns que constitueixen una proposta de treball sistemàtic específic per a l’etapa d’Educació Infantil. Dividida en cinc blocs (problemes, dimensions, figures, operacions i nombres) i reforçada amb material manipulatiu (adhesius), aquesta col·lecció facilita que els alumnes s’inicïin en l’aprenentatge de les habilitats matemàtiques i les converteixin en un hàbit profundament adquirit.

 

ISBN: 978-84-307-0942-7
ISBN: 978-84-307-0942-7
Cinc i mig - Nombres - 2013
ISBN: 978-84-307-0945-8
ISBN: 978-84-307-0948-9
ISBN: 978-84-307-0948-9
Cinc i mig - Figures - 2013
ISBN: 978-84-307-0951-9
ISBN: 978-84-307-0954-0
ISBN: 978-84-307-0954-0