FÍSICA I QUÍMICA.

Els llibres de Física i Química, són una proposta competencial que ofereix noves informacions de consulta i estudi i activitats eficaces que posen a prova els alumnes. Es presenten dividits en blocs temàtics que s’ajusten als continguts del projecte curricular oficial.

Les unitats plantegen un repte -que es pot desenvolupar o no- la resolució del qual implica treballar a fons els continguts seguint una sèrie de passos que ajuden l’alumnat a entendre’n l’aplicació pràctica. Els reptes propicien el treball a l’aula, tant individual com de grup, i s’avaluen competencialment.

A més, totes les unitat s inclouen una doble pàgina visual que presenta algun dels continguts en forma d’un dibuix explicatiu que ajuda a la comprensió dels conceptes amb un cop d’ull. Per consolidar els continguts, cada unitat inclou una doble pàgina d’Activitats competencials que atenen la diversitat, ja que presenten diferents nivells de dificultat, especificats a la guia del professorat.

Els continguts de la unitats estan resumits en l’apartat El que cal recordar en forma d’esquema conceptual. Finalment, la unitat es tanca amb una doble pàgina d’activitats lúdiques, Juga amb la ciència, amb que s’intenta fer de la ciència un joc per a l’alumnat.

BioGeo_ImatgeCATALEG

Materials pedagògics

A prop. FiQ 3 ESO

ISBN: 978-84-307-7017-5
ISBN: 978-84-307-7017-5

Ecos. FiQ 2 ESO

Ecos Fisica i Q.2 ESO(Cat)2016
ISBN: 978-84-307-9181-1

Ecos. FiQ 4 ESO

Ecos Fisica i Quimica 4 Eso digital (2017)
ISBN: 978-84-307-9182-8

FiQ 2 ESO

FISICA I QUIMICA 2 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-9162-0

FiQ 4 ESO

FISICA I QUIMICA 4 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-9161-3
1