GEOGRAFIA I HISTÒRIA

El mètode dels materials d’aquesta matèria preveu l’assoliment dels continguts clau que marca el currículum del Departament d’Educació.

Aquesta proposta fa de les competències el vehicle de l’aprenentatge de les Ciències Socials. Els textos, les activitats i la resta d’elements didàctics esdevenen una font de coneixements que l’alumnat haurà d’aprendre per poder superar els reptes que se li plantegen.

La realització de les tasques de cada repte garanteix l’assoliment de les competències i l’adquisició dels continguts clau. A més, aquesta metodologia atorga el protagonisme de l’aprenentatge a l’alumnat, potenciant la presa de decisions i el treball col·laboratiu. En definitiva, es tracta d’una eina didàctica que garanteix la consecució d’aprenentatges significatius que tinguin un impacte positiu i durador en la formació d’un alumnat competent en les Ciències Socials.

Geografia i Historia_Aprop

Primer ESO

ISBN: 978-84-307-8320-5
ISBN: 978-84-307-8320-5

Segon ESO

ISBN: 978-84-307-7009-0
ISBN: 978-84-307-7009-0

Tercer ESO

ISBN: 978-84-307-8334-2
ISBN: 978-84-307-8334-2

Quart ESO

ISBN: 978-84-307-7011-3
ISBN: 978-84-307-7011-3
9788430783359_01_l (2)

 Projecte curricular i avaluació competencial en un primer apartat recull les dimensions, les competències i els continguts clau del currículum oficial. Un segon apartat desglossa com es concreten aquestes competències al llibre. Finalment, en un tercer punt s’especifiquen les eines d’avaluació per a cada unitat del llibre.  

 Llibre guia conté el solucionari de les activitats del llibre, les pàgines del qual s’hi reprodueixen d’una en una. A més, inclou una gran varietat d’indicacions didàctiques i metodològiques, així com les remissions a les fitxes més adequades per consolidar els conceptes i recomanacions de recursos per ampliar el temari de cada unitat o el treball sobre les competències de l’àmbit de les Ciències Socials.

 Dossiers els recursos didàctics que ofereix aquesta guia estan agrupats en els dossiers que s’esmenten a continuació a més del projecte curricular i l’avaluació competencial: proves d’avaluació + solucionari, fitxes de reforç + solucionari, fitxes d’ampliació + solucionari, fitxes d’aprenentatge basat en problemes, galeria de personatges, fitxes d’obres d’art. 

0