La sèrie Ortografia es compon de quatre quaderns autocorrectius, amb el solucionari corresponent, que es complementen amb activitats digitals. El complement digital que acompanya cada quadern s’estructura en 12 moments de 5 minuts d’un intens treball oral i escrit de llengua.

Cada quadern pren una orientació diferent perquè focalitza l’atenció en un aspecte diferent de l’ortografia. En un quadern és la grafia; en un altre, la norma; en un altre, el so, i en un últim, el text.  

ORTOGRAFIA 1 - GRAFIA (CAT)
ISBN: 978-84-307-4993-5
ORTOGRAFIA 2 - NORMA (CAT)
ISBN: 978-84-307-4994-2
ORTOGRAFIA 3 SO - ESO (CAT)(2018)
ISBN: 978-84-307-4995-9
Text. Ortografia 4
ISBN: 978-84-307-4996-6
ISBN: 978-84-307-5710-7
ISBN: 978-84-307-5710-7

Aquesta antologia poètica vol acostar la poesia contemporània als lectors joves del segle XXI. La tria de poetes i textos s’ha fet tenint en compte les característiques de cada composició i parant especial atenció als temes tractats, per tal que els estudiants d’entre dotze i quinze anys trobin en els poemes un contingut que els resulti significatiu. És doncs, un projecte d’àmbit amb 33 poemes i tres tasques (llegir en veu alta, fer un videoclip i fer un recital poètic) que repten els usuaris a implementar els seus coneixements i demostrar les seves habilitats comunicatives.

El quadern es reforça amb la possibilitat d’accés a una plataforma digital. Aquest espai, entre altres utilitats, permet disposar dels poemes en format de PDF a fi de facilitar-ne una lectura col·lectiva i comentada, compartir les produccions escrites de les activitats pròpiament digitals i fer-ne els lliuraments corresponents mitjançant un portafolis, així com accedir a l’espai de recursos, que és un banc de material oral i escrit pensat per reforçar, complementar i ampliar coneixements.

Quaderns basats en la pràctica, de la qual s’extreuen els coneixements bàsics de Text, Gramàtica i Vocabulari corresponents a cada curs de l’ESO, adreçats especialment a alumnat amb dèficits d’atenció i dificultats d’aprenentatge.

Cada quadern aporta, amb les nou unitats que es componen, una cuidada selecció de continguts i un grau de profunditat que permet el treball a l’aula fomentant una major consciència lingüística dels estudiants de llengua.

TGV LLENGUA CATALANA 1 ESO
ISBN: 978-84-307-4941-6
TGV LLENGUA CATALANA 2 ESO
ISBN: 978-84-307-4942-3
TGV LLENGUA CATALANA 3 ESO
ISBN: 978-84-307-4972-0
ISBN: 978-84-307-4973-7
ISBN: 978-84-307-4973-7