Música / Music

A prop / Team up

L’experiència musical compartida fomenta el desenvolupament de l’emoció, l’expressió i les habilitats socials, lingüístiques i matemàtiques. L’aprenentatge de la música activa totes les àrees del cervell.

El projecte A PROP de Música pretén que l’assoliment de les competències esdevingui una experiència lúdica i culturalment enriquidora. L’èxit de la intervenció pedagògica queda assegurat gràcies a uns plantejaments didàctics que arriben a tot l’alumnat, tant en l’aspecte intel·lectual com en l’emocional.

Els reptes (challenges) i les activitats són experiències motivadores i resolubles, el tractament dels conceptes és clar i entenedor i les edicions van acompanyades d’activitats que afavoreixen el coneixement competencial. Al web hi ha pràctics materials complementaris, propostes lúdiques d’autoaprenentatge (aplicacions informàtiques, jocs de percussió, ukelele…) i també un programa d’edició musical amb activitats.

ISBN: 978-84-307-7807-2
ISBN: 978-84-307-7807-2
ISBN: 978-84-307-7808-9
ISBN: 978-84-307-7808-9
ISBN: 978-84-307-7841-6
ISBN: 978-84-307-7841-6
ISBN: 978-84-307-7842-3
ISBN: 978-84-307-7842-3
ISBN: 978-84-307-7236-0
ISBN: 978-84-307-7236-0
ISBN: 978-84-307-7237-7
ISBN: 978-84-307-7237-7
ISBN: 978-84-307-7110-3
ISBN: 978-84-307-7110-3
ISBN: 978-84-307-7111-0
ISBN: 978-84-307-7111-0
ISBN: 978-84-307-7113-4
ISBN: 978-84-307-7113-4
ISBN: 978-84-307-7114-1
ISBN: 978-84-307-7114-1
9788430778096
ISBN: 978-84-307-7112-7

Llibre guia. Programació i avaluació competencial. Es presenten tots els aspectes necessaris per poder programar el curs: el projecte curricular general de Música i el particular del curs amb les avaluacions competencials de les activitats de cada unitat amb competències, nivell d’assoliment, continguts, tècniques, instruments d’avaluació, etc. Oferim un model de programació estàndard que pot servir de base per ser revisada cada curs i ajustar-la a la realitat de cada grup amb l’aplicació pràctica de cada aula. Aquesta programació conté activitats que tenen en compte les diferents maneres d’aprendre, comunicar-se, interactuar i vincular-se amb l’aprenentatge de la música. L’avaluació és competencial, formativa i formadora, amb els instruments adients per a cada tipus de valoració: rúbriques, escales i propostes d’autoavaluació i de coavaluació, tal com proposa la normativa del Departament d’Ensenyament.

Solucionari del llibre de l’alumne i del bloc d’activitats.

Material complementari dividit en dossiers de fitxes complementàries, de reforç i d’avaluació. Totes amb el solucionari.

0