Català elemental B1 – Activitats de gramàtica

-5%

Català elemental B1 – Activitats de gramàtica

Preu 27,26
ISBN 9788430734306
Etapa

ESO

Curs

1 BAC

Assignatura

Llengua catalana i Literatura

Idioma

Català

Format

Llibre de text

Autors M. Dolors Badia Armengol, Teresa Garcia Balasch, Lydia Verdeny Pérez, ANNA PARES I PUNTAS

Descripció del producte

Llibre que presenta i promou l’ús dels exponents gramaticals de manera fàcil i amena i esdevé una eina per millorar la competència gramatical dels aprenents de català com a segona llengua. Es compon de 60 unitats breus que abracen tot el saber gramatical corresponent al nivell Elemental.

Vincles d’interès