Català Intermedi B2 (2020)

-5%

Català Intermedi B2 (2020)

Preu 26,11
ISBN 9788430734818
Etapa

ESO

Assignatura

Llengua

Idioma

Català

Format

Llibre de text

Autors Jordi Esteban Calm, Montserrat Campoy Mestres, Llibertat Blanes Villalba

Descripció del producte

Català B2 és una concreció didàctica del nivell d’ús i domini de la llengua que apareix descrit al Marc comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

A les dotze unitats del llibre, les activitats socials presideixen el treball. Això vol dir que tant els objectius com els continguts del material estan orientats a perquè els aprenents adquireixen competència gramatical, sociocultural i textual tot exposant-se a una àmplia varietat de situacions d’ús i d’aprenentatge de la llengua.

Vincles d’interès

Solucionari. Català B2