El trampolí. Català

-5%

El trampolí. Català

Preu 5,42
ISBN 9788430734160
Etapa

ESO

Curs

2 BAT

Assignatura

Llengua catalana i Literatura

Idioma

Català

Format

Llibre de text

Autors Jordi Esteban Calm

Descripció del producte

És una proposta lúdica que té per finalitat consolidar la competència oral en els aprenents dels nivells inicials.

El quadern, de 36 pàgines, es compon de deu taulers de jocs corresponents als deu propòsits comunicatius que representen la trama dels manuals Català Inicial (A1) i Català Bàsic (A2): Trobar-se, Sentir-se bé, Conèixer gent, Descriure espais, Narrar fets, Comprar, Demanar serveis, Explicar procediments, Aconsellar i Valorar.

Cada tauler pot ser treballat de manera independent en tres nivells progressius de complexitat discursiva:

El nivell 1, amb frases en què predominen els verbs en present o en perfet d’indicatiu;
El nivell 2, amb frases orientades a l’ús de temps verbals en passat;
El nivell 3, amb frases en què solen aparèixer els temps verbals en subjuntiu.

Vincles d’interès