La casa és cosa de tots – Comprensió lectora 11

-10%

La casa és cosa de tots – Comprensió lectora 11

Preu 4,35
ISBN 9788430708468
Etapa

Primaria

Curs

4 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de quart curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Memòria; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Ordenar o completar paraules segons uns criteris.

Fer, ordenar o completar frases amb sentit.

Llegir imatges.

Ordenar, completar o interpretar textos senzills.

Contestar preguntes.

Seguir instruccions.

Localitzar, organitzar o classificar dades segons uns criteris.

Copsar el sentit d’un text.

Reconèixer relacions de causa a efecte.

Deduir resultats.

Llegir gràfics.

Relacionar fets i conceptes. Definir conceptes.

Formular hipòtesis.

Resoldre enigmes, desxifrar missatges i aprendre frases fetes.

Aportar coneixements propis.

Opinar.

Autoavaluació.