La festa d’aniversari – Comprensió lectora 08

-10%

La festa d’aniversari – Comprensió lectora 08

Preu 4,52
ISBN 9788430708437
Etapa

Primaria

Curs

3 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de tercer curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Ordenar o completar paraules segons uns criteris.

Ordenar, completar o interpretar textos senzills.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Seguir instruccions.

Localitzar, organitzar o classificar dades segons uns criteris.

Reconèixer la idea global d’un text.

Buscar un concepte clau.

Reconèixer relacions de causa a efecte.

Deduir resultats.

Llegir gràfics.

Relacionar fets i conceptes. Definir conceptes.

Treure conclusions.

Fer servir un plànol.

Resoldre enigmes, desxifrar missatges i aprendre frases fetes.

Opinar.

Autoavaluació.