Una nit a casa d’un amic – Comprensió lectora 09

-10%

Una nit a casa d’un amic – Comprensió lectora 09

Preu 4,52
ISBN 9788430708444
Etapa

Primaria

Curs

3 EPO

Assignatura

Llengua

Format

Quadern

Autors Dolors GISPERT SALA, Lurdes RIBAS GARRIGA

Descripció del producte

Quadern de tercer curs per al desenvolupament de les estratègies de comprensió lectora.

Habilitats lectores treballades:

Anticipació; Identificació; Organització; Atenció; Localització; Reorganització; Inferència; Deducció; Sentit crític.

Activitats desenvolupades:

Ordenar o completar paraules segons uns criteris.

Escriure frases senzilles extretes d’un text.

Fer, ordenar o completar frases amb sentit.

Aparellar dibuixos i textos.

Llegir imatges.

Ordenar, completar o interpretar textos senzills.

Contestar preguntes.

Discriminar la resposta correcta.

Seguir instruccions.

Localitzar, organitzar o classificar dades segons uns criteris.

Reconèixer la idea global d’un text.

Copsar el sentit d’un text.

Buscar un concepte clau.

Deduir resultats.

Llegir gràfics.

Relacionar fets i conceptes. Definir conceptes.

Formular hipòtesis.

Treure conclusions.

Resoldre enigmes, desxifrar missatges i aprendre frases fetes.

Aportar coneixements propis.

Opinar.

Autoavaluació.