Per a l’assignatura tenim tres línias editorials diferents: la línia Educació física, la línia en anglès Physical Education i la línia A prop. Competències en Acció.

Educació física

EducacioFisica_2015

Physical Education

PhysicalEducation_2016

A prop

EdFisica_Aprop
1