Àrea d’Informàtica. Quart curs de l’ESO.

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Quaderns TIC agrupats en quatre blocs:

Informàtica

Tech_Me Informàtica comprèn una àmplia col·lecció d’unitats d’informàtica que permet seleccionar únicament les més adequades als continguts que es volen treballar. Aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la competència digital dins els projectes curriculars. 

Molt útil per a la matèria específica de 4t d’ESO, i també per a tota l’etapa, aquest projecte respon a les demandes de cada centre, a causa de la naturalesa transversal de la  competència digital dins els projectes curriculars. 

S’hi treballen aplicacions relacionades amb les tasques típiques d’oficina: fulls de càlcul, processadors de textos, bases de dades i formularis.

OFIMATICA 1 TIC 4 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-8172-0
OFIMATICA 2 TIC 4 ESO (CAT) (2017)
ISBN: 978-84-307-8173-7
OFIMATICA 3 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8174-4
OFIMATICA 4 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8175-1
OFIMATICA 5 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8238-3

S’hi desenvolupen aplicacions relacionades amb l’edició d’imatge, d’àudio i de video o de presentacions.

MULTIMEDIA 4 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8181-2
MULTIMEDIA 2 TIC 4 ESO (CATALA)(2017)
ISBN: 978-84-307-8184-3
MULTIMEDIA 3 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8185-0
MULTIMEDIA 4 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8202-4
MULTIMEDIA 5 TIC 4 ESO (CATALA) (2018)
ISBN: 978-84-307-8293-2

S’hi desenvolupen aplicacions del món d’Internet: creació de pàgines web, xarxes socials, eines 2.0, etc.

INTERNET 1 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8191-1
INTERNET 2 TIC 4 ESO (CATALA)(2017)
ISBN: 978-84-307-8195-9
INTERNET 3 TIC 4 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-8196-6

S’hi analitza el maquinari, les xarxes, els sistemes operatius i la creació d’aplicacions.

EQUIPS 1 TIC 4 ESO (CAT)(2016)
ISBN: 978-84-307-8199-7
EQUIPS 2 TIC 4 ESO (CATALA)(2017)
ISBN: 978-84-307-8200-0
EQUIPS 3 TIC 4 ESO (CAT)(2017)
ISBN: 978-84-307-8242-0

Recursos TID. La col·lecció de quaderns va acompanyada dels recursos TID, que són les eines en línia que Editorial Teide proporciona per ampliar el treball sobre la matèria i que permeten dur a terme les activitats dels quaderns. Es troben disponibles a l’espai móndigital

Projecte digital. Unitats de mostra.

RECURSOS DIDÀCTICS

Cada quadern disposa de la guia didàctica corresponent amb les programacions, les orientacions didàctiques, el solucionari i models de controls d’avaluació, com també d’una fitxa per facilitar el seguiment del desenvolupament de les activitats.

Per saber-ne més sobre els nostres projectes digitals consulta aquest vídeo.

1