Àrea de Matemàtiques de l’ESO

MATERIAL DE L’ALUMNAT

Un llibre de text per a cada un dels cursos de l’ESO

Un bloc d’activitats per als dos primers cursos de l’ESO.

Aquests quaderns estan pensats per treballar-hi paral.lelament amb el llibre.

Projecte digital. Unitat de mostra.

9788430789733_L38_04_X
BLOC MATEMATIQUES 2 ESO (2016)
ISBN: 978-84-307-8974-0
Matematiques 4 ESO dig.(2016)
ISBN: 978-84-307-9143-9

Àrea de Matemàtiques de l’ESO

RECURSOS DIDÀCTICS

Projecte curricular on s’exposen els objectius, les dimensions, les competències i els continguts clau del currículum oficial.

Llibre guia amb objectius i suggeriments didàctics, continguts clau i criteris d’avlauació i competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Inclu també les solucions de les activitats.

Dossier amb fitxes de competències bàsiques, fitxes de reforç i proves d’avaluació. Totes les fitxes porten solucionari.

1