Abans de fer el quadern…

Avaluació inicial per fer conscient l’alumnat del que sap i del que pot aprendre.

Per aprendre…

La consigna lateral: adreçada a docents i famílies, amb el tipus de text i una orientació sobre com treballar-lo.

La instrucció per a l’alumnat: serveix com a lectura i comprensió.

La tasca on es plantegen les diferents habilitats de lectura i escriptura, amb vista a propiciar l’autonomia i la reflexió.

Els guions de treball i quadres de «recordes»: orientacions i pautes.

Després de fer el quadern…

Una pauta per reflexionar i fer conscient l’alumnat sobre:

  • Què he après.
  • Com ho he après.