Llibres digitals 'versus' llibres digitals multimèdia

Els llibres digitals tenen les mateixes funcionalitats que els llibres digitals multimèdia, tret de les referents a les activitats interactives, l′activació o desactivació de les unitats i la incorporació de notes en els apartats.

Projectes interdisciplinaris i reptes

Els projectes interdisciplinaris i reptes s’integren al mateix entorn que el llibres digitals i multimèdia. Amb tot, tenen unes funcionalitats pròpies al servei de les diferents metodologies de treball.

Característiques tècniques

Els llibres digitals també es poden integrar dins d’altres entorns, com ara Moodle, i visualitzar en nombrosos dispositius: pissarra digital, ordinador, tauleta, chromebook, etc.

Així mateix, hi poden accedir alumnes i docents de manera individualitzada mitjançant un sistema d’usuaris integrat.

L’accés a través de l’aplicació permet l’ús dels llibres digitals off line (sense que calgui connectar-se a Internet).

Compatible amb els principals sistemes operatius actuals (Android, iOS, Linux, Windows).

Eines incloses gratuïtament amb els llibres i plans

Activa o desactiva les unitats segons el teu criteri. Pots utilitzar aquesta opció si et cal fer ajustaments excepcionals de currículum entre llibres de dos cursos.
Revisa i puntualitza els continguts en línia amb notes. Precisa el contingut de cada pantalla del llibre digital multimèdia amb notes afegibles, aclariments addicionals, exemples, enllaços d’interès…
Amplia continguts amb el blog. Desenvolupa encara més certs continguts, ofereix explicacions i propostes, i comparteix apunts, imatges o vídeos.
Accedeix a material complementari a l’apartat «Recursos del professorat» del llibre digital, com ara proves, fitxes, activitats, enllaços, etc. 
Disposa d’activitats per a la pràctica autònoma, amb la possibilitat de triar el tipus de tasca que ofereix el llibre digital multimèdia. 

El material conté dos tipus d’activitats:

‒ Les activitats autocorrectives, una  bona eina per al treball i la pràctica individuals, perquè es poden dur a terme tantes vegades com es vulgui, amb l’avantatge que en pots fer un seguiment acurat.

‒ Les activitats obertes, que demanen una resposta més singular, pròpia i creativa als alumnes, però exigeixen una correcció, una assistència i una resposta més personalitzades del professorat. El mateix entorn permet tant la tramesa d’aquest tipus d’activitats com el retorn de la teva correcció als alumnes. L’avaluació, fins i tot, hi pot quedar registrada. 

Prepara paquets d’activitats a mida amb activitats seleccionades i amb una data límit de realització, com una manera de programar l’execució de la feina o les tasques encomanades. Els paquets d’activitats autocorrectives generen un informe per alumne/a. 

En cas de suspensió de classes presencials, t’afegim més eines sense cap despesa.

Servei de correu en línia que et permet un diàleg senzill amb l’alumnat, pel fet d’unificar les vies de comunicació i els missatges en un sol canal. Aquest servei també possibilita establir una rutina horària i, si cal, trametre missatges simultàniament als correus externs dels alumnes. 
Documents compartits, espai on pots trametre o compartir material provinent dels recursos dels mateixos llibres o material propi amb l’alumnat. 
La possibilitat d’impartir classes virtuals còmodament amb el nostre webinar. Dissenyat específicament per a les videoconferències didàctiques, garanteix l’èxit de les classes en línia amb els teus alumnes. 

L’entorn virtual d’aprenentatge disposa, també, d’altres mòduls de gestió de centres que pots consultar a: